Landskap: Uppland

  • Görvälns slott
  • Rosersbergs Slott

    Rosersbergs Slott

    Beskrivning På Rosersbergs slott, en pärla belägen norr om Stockholm, verkar tiden ha bevarats i sin skönaste form. Här vilar rummen i en nästan oförändrad skönhet som sträcker sig tillbaka i tiden, från 1795 till 1860, med varsamt bevarade inredningar och enastående samlingar. Det var kung Karl XIV Johan och den älskliga drottning Desideria som…