Strömsholms slott

Strömsholms gula barockslott, beläget strax utanför Västerås, är känt för sina 1700-talsinredningar i gustaviansk stil och en imponerande samling av svenskt måleri.

Slottet är byggt på en stenlagd holme vid Kolbäcksåns utlopp i Mälarviken Freden, vilket ger en naturskön miljö. Under kungliga resor söderut användes slottet ofta som övernattningsplats och det är än idag ett populärt utflyktsmål tack vare de vackra omgivningarna.

Slottet har ett eget slottskapell, vilket gör det till en eftertraktad plats för bröllop. Dessutom fungerar Strömsholm som ett centrum för hästsport med årliga tävlingar som drar besökare från hela landet.

Historik

På en holme i den strida Kolbäcksån lät Gustav Vasa uppföra en borg vid mitten av 1500-talet. På Hedvig Eleonoras tid uppfördes barockslottet Strömsholm.

Gustav Vasa fann läget vid Kolbäcksån, inte långt från utloppet i en vik av Mälaren, gynnsamt och lät uppföra en borg och en avelsgård.

Vasaborgen revs till stora delar vid slutet av 1660-talet. Vid denna tid ingick Strömsholm i den grupp egendomar som disponerades av riksänkedrottning Hedvig Eleonora. Det var på Hedvig Eleonoras initiativ som det gamla slottet revs och det nya började uppföras.

Liksom på Drottningholm samarbetade här riksänkedrottningen med arkitekten Nikodemus Tessin den äldre.

Hedvig Eleonora

Strömsholms slott består av en mittbyggnad som inramas av fyra kvadratiska torn. På parksidan reser sig ett dominerande mittorn med stor kupolaktig tornhuv.

Till detta uppfördes under Hedvig Eleonoras tid omkring tjugo byggnader inom slottsområdet för betjäning, ekonomiändamål etc. En parkanläggning av franskt barocksnitt började också att anläggas.

Slottet kom att i stort fullbordas enligt Tessins intentioner men arbetet med slottets inredningar avstannade.

År 1741 färdigställdes slottskapellet av arkitekten Carl Hårleman. Orgeln i slottskapellet byggdes av orgelbyggaren Daniel Stråhle 1743 och har bevarats i ursprungligt skick.

En bröllopsgåva

År 1766 gifte sig den svenske tronföljaren Gustav (III) med prinsessan Sofia Magdalena av Danmark och riksdagen överlämnade Strömsholm som en bröllopsgåva till henne.

Året därpå igångsattes omfattande inredningsarbeten under ledning av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Gustavianska inredningar

Drottningens sängkammare står idag som ett betydande exempel på svensk inredningskonst vid den gustavianska tidens början.

Av stort intresse är även den Kinesiska matsalen med vävspända väggar med målningar i kinesisk stil utförda av den kände tapetmålaren Lars Bolander.

Strömsholm – ett hippologiskt centrum

Strömsholm förknippas av många med hästar. Redan Gustav Vasa hade ett stuteri förlagt till denna plats. Under den karolinska tiden var verksamheten omfattande.

Från 1868 fram till 1968 var Strömsholm platsen för arméns ridskola. Den gamla officersmässen från denna period har återskapats.

I dag är Strömsholm åter ett hippologiskt centrum med högskola och gymnasium för ungdom med intresse för svensk ridsport. Varje år hålls traditionsenligt stora hästtävlingar i slottsparken och dess omgivningar.

Strömsholms Slott